Pronalaženje lokacije za vašu elektranu

U potrazi za idealnom lokacijom za postavljanje solarnih panela, nekoliko  parametara igra ključnu ulogu. Postizanje optimalne proizvodnje energije iz solarnih panela zahteva pažljivo uzimanje u obzir nekoliko faktora. Raspoloživa površina, orijentacija prema suncu, postojanje senke, status lokacije i vlasništvo, pristupačnost mreže, mogućnost proširenja, čistoća okoline, bezbednost, održavanje, kao i trenutna i buduća namena zemljišta su ključni aspekti koji zahtevaju analizu prilikom odabira lokacije za instalaciju solarnih panela. U nastavku možete videti zašto je bitno voditi računa o navedenim parametrima i kako oni utiču na uspešnost i dugoročnu efikasnost solarnih postrojenja.

Raspoloživa površina – Pod idealnim uslovima, 1kWp instalacije u Srbiji isporučuje cca. 1200 kWh godišnje, i zahteva 3 PV panela od 2 m2 = 6 m2. U praksi računamo sa 6-8 m2 zbog potrebnog prostora za postavljanje, a oko 10 m2 za veće samostojeće instalacije postavljene na zemljištu ili ravnom krovu (1MWp zahteva 10 000 m2 zemljišta).

Orijentacija – Optimalne su južno orijentisane lokacije, suboptimalne su lokacije istok-zapad (20% manje proizvodnje), loš izbor su lokacije okrenute ka severu (50% manje proizvodnje). Optimalni ugao je oko 35 stepeni (u odnosu na tlo). Topografija može biti od pomoći (ravan teren ili pad ka jugu) ili biti ograničavajući faktor.

Senka – PV paneli se kombinuju u nizove. Senka (sa okolnih zgrada, od topografije, drveća, stubova/dimnjaka, itd.) na jednom panelu može da onesposobi ceo niz. Neophodno je sprečiti senku na panelima.

Status lokacije – Potrebno je proveriti registar lokacije (katastarsku parcelu) i namenu zemljišta, kako bi se utvrdilo da status ne ograničava postavljanje solarne PV elektrane.

Vlasništvo/pravo korišćenja – Vlasništvo (struktura) lokacije treba da bude jasno, i/ili pravo korišćenja treba da bude regulisano (kroz ugovor). Kako je fotonaponske instalacije imaju dug period otplate, i još duži životni vek, potrebno je ublažiti rizik od raskida/kršenja ugovora. Dalje, troškovi kupovine/korišćenja lokacije treba da budu niski.

Pristupačnost i pravo pristupa – Pristup za instalaciju i održavanje mora biti zagarantovan. Veće instalacije zahtevaju pristup (put) za vatrogasne službe. Možda je neophodno obezbediti pravo prostupa.

Povezivanje na mrežu – Pristup lokalnoj elektro mreži (nisko-naponski elektrodistributivni vod) treba da bude dostupan na lokaciji ili da je lako povezati se (blizina). Takođe treba proveriti kapacitet mreže (Mišljenje o uslovima i mogućnostima priključenja od strane ODS-a). Mreže treba da je stabilna (bez nestanaka struje).

Mogućnost proširenja – Ako se želi (buduće) skaliranje, veličina lokacije i veza na mrežnu moraju to da omoguće.

Prljanje panela – Zagađenje životne sredine je faktor koji treba uzeti u obzir (prašina, dim, smog,…). Prisustvo vode na lokaciji je korisno za čišćenje panela.

Bezbednost – Treba proceniti/umanjiti rizik od vandalizma ili krađe komponenti.

Održavanje – Treba proveriti status noseće strukture i podstrukture (krova, itd.) koja će nositi instalaciju i obezbediti uslove za minimalno održavanje.

Trenutna i buduća namena zemljišta – Namena može biti razlog za davanje prednosti određenim lokacijama, npr. da se favorizuje postojeći krov u odnosu na grin-fild, ili braon-fild u odnosu na grinfild. Buduća namena zemljišta (sa perspektivom do 25 godina) takođe se mora uzeti u obzir – ona može uticati na pristup, senku itd. 


Da bismo vam malo olakšali proces pronalaženja lokacije za vašu elektranu, u nastavku smo priredili dve ček liste, u zavisnosti da li želite da izgradite proizvdnu ili “prozjumersku” elektranu, koje bi u ovom procesu mogle da vam pomognu.


Informacije o lokaciji za proizvodnu elektranu

Ova čeklista je za fotonaponsku elektranu koja će svu svoju proizvodnju predavati u mrežu. Za ovu vrstu elektrane biće potrebno instalirati posebno merno mesto. Elektrana se može postaviti na zemlju ili na krov („integrisana zgrada“).

Vodite računa: ako planirate da koristite električnu energiju koju proizvodi fotonaponska elektrana za pokrivanje sopstvene potrošnje, ovo možda NIJE pravi model. Umesto toga, možda ćete želeti da pogledate Prosumer elektrana.

Čeklista:

☑ opština i selo/mesto: …

☑ adresa ili  lokacija na Google mapi: …

☑ katastarski broj (uputstvo, Geosrbija portal, eKatastar): …

☑ slike koje daju uvid u lokaciju za elektranu

☑ proverite da li ima senki od objekata ili drveća

☑ površina na kojoj je moguće postaviti elektranu: … (m2)

☑ približna snaga elektrane (m2 površina/6 ​​za kosi krov, /10 inače): … kW

☑ odrediti najbolju orijentaciju za elektranu (np. jug): …

☑ opciono: PV GIS provera procene proizvodnje

☑ vlasništvo (struktura vlasništva, mogućnost kupovine ili zakupa) (uputstvo, eKatastar provera vlasništva i ostalih karakteristika)

☑ elektro mreža (udaljenost, pozicija trafo stanice)

☑ udaljenost i pozicija puta, korišćenje pristupa elektrani

☑ ako se postavlja na zemljištu: obradivo/neobradivo zemljište i njegova kategorija

☑ da li neko živi na lokaciji

☑ proveriti urbanistički ili neki drugi plan (mogućnosti na lokaciji) (link)

☑ tražiti Mišljenje o uslovima i mogućnostima priključenja (EDS link)

 


Informacije o lokaciji za “prosumer elektrana” ili status kupac-prozivođač

Ova čeklista je za PV sisteme napajanja koji su posebno namenjeni za pokrivanje vaših potreba kao potrošača. To znači da je elektrana optimalne veličine da proizvodi do – ali ne više(*) – od vaše godišnje potrošnje energije iz mreže. U idealnom slučaju, tako biste pokrili oko 100% vaše potrošnje energije iz sopstvene proizvodnje i na taj način značajno smanjili svoj račun za energiju.

Iako je veličinu elektrane potrebno optimizovati za vašu godišnju potrošnju, za fizička lica/domaćinstva, veličina je ipak ograničena na 10,8 kW. Za pravna lica moguća je ugradnja snage do 50kW.

Generalno, takva elektrana se postavlja na krov vaše zgrade. Kao domaćinstvo/fizičko lice, (još) nije dozvoljeno da bude potrošač na drugoj zgradi ili udaljenoj lokaciji. Za ovu kontrolnu listu, pretpostavljamo da je elektrana postavljena na krov („integrisana zgrada“).

Čeklista:

☑ opština i selo/mesto: …

☑adresa ili  lokacija na Google mapi: …

☑katastarski broj (uputstvo, Geosrbija portal, eKatastar): …

☑u kom je stanju krov (da li je potrebna rekonstrukcija)

☑ slike koje daju uvid u lokaciju za elektranu

☑ proverite da li ima senki od objekata ili drveća

☑površina na kojoj je moguće postaviti elektranu: … (m2)

☑približna snaga elektrane (m2 površina/6 za kosi krov, /10 inače): … kW

☑odrediti najbolju orijentaciju za elektranu (np. jug): …

☑ opciono: PV GIS provera procene proizvodnje

☑ vlasništvo nad zgradom, ko njom upravlja (eKatastar

☑ pravo korišćenja, pravo pristupa

☑ da li postoje odvojena brojila

 

(*) za status kupac-prozivođač: potrošnja električne energije u proteklih godinu dana (sa mesečnog računu za struju od Elektrodistribucije, prednja strana, iznad grafikona)